seedvaluations graph

Source: Kilde: VentureXpert og MSCIBarra.com

“De fleste af os har bemærket, at aktiekurserne er faldet dramatisk! Kendsgerningen er, at værdiansættelsen af seed investeringer imidlertid er faldet langt kraftigere end verdensmarkedsindekset for aktier. Grafen her viser udviklingen i det globale aktieindeks (MSCI) og den tilsvarende udvikling i Seed Valuation. Faldet nærmer sig 80 procent.”

“Dette er umiddelbart en dårlig nyhed for iværksætterne. Men strømpilen peger desværre ned ad. De faldende værdiansættelse handler ikke om rå kapitalmagt, men afspejler en naturlig markedsmekanisme: Faldende udbud af risikovillig kapital og generelt stærkt faldende værdi af aktiver.”

Partnerkapital nyhedsavis, Vækstfonden